1.3.1.6 Eigen professionals

Er zijn verschillende routes naar het verwerven van nieuwe opdrachten die op hun beurt weer bepalen hoe men bij voorkeur, in het kader van co-creatie, eigen professionals inzet. Men kan daarbij denken aan de verwachtingen van de klant overtreffen, nieuwe klanten werven etc. Bij elke van deze routes dient men een matchend ‘commercieel’ profiel van een professional te verzorgen.

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest voor een klantenbinder
  2. U kiest voor een vertrouwenspersoon
  3. U zet in op een marktontwikkelaar
  4. U maakt gebruik van een innovator 
  5. U bent voorzichtig met de inzet van een accountmanager.

Meer weten? Zie Relatiestrategie