1.3.6.5 Accountmanager

Men kan overgaan tot het intern benoemen dan wel extern aantrekken van aparte accountmanagers, naast de vakinhoudelijke professionals. Daar zijn voors en tegens aan verbonden dus dat dient zorgvuldig te gebeuren.

Hoe doe ik dat?

 1. U weet dat klanten een accountmanager al snel associeren met ‘iemand die mij iets wil verkopen’
 2. U kiest op strategische gronden voor een andere naam, zoals ‘contactpersoon’ of ‘eerste aanspreekpunt’
 3. U beseft dat de klant doorgaans vooral behoefte heeft aan een professional die
  zijn business begrijpt en inhoudelijk meedenkt
 4. U erkent de ambivalentie van het fenomeen accountmanager; het bedreigt uw professionele groei en uw ondernemerschap. U raakt een deel van het contact met de klant kwijt en u wordt pas in een later stadium betrokken bij nieuwe opdrachten en de inzet van expertise
 5. U voorkomt dat binnen uw organisatie de accountmanager geisoleerd raakt
 6. U kiest voor een aanpak via groei en co-creatie; betrek inhoudelijk professionals meer en meer bij het commerciële proces, de seniors voorop. Zo ontstaat stap voor stap een professionele, klantgestuurde organisatie waarin commercie als functie verweven is met het geheel
 7. U schakelt over van productgericht naar klantgericht werken met behulp van relatiemanagement in direct verband met uw commerciële strategie
 8. U stelt klantgestuurde teams samen
 9. U spreekt het vermogen van uw professionals aan om contacten met klanten te onderhouden en daarmee aan gericht relatiemanagement te doen om uw commerciële slagkracht te vergroten.

Meer weten? Zie Eigen professionals