1.3.1.1.4.2.1 Org.vorm

Organisaties hebben altijd een bepaalde vorm die mede bepalend zijn voor het relatiemanagement. het is daarom van belang hiermee rekening te houden.

Hoe doe ik dat?

  1. U werkt vanuit een ‘lines of business’. De focus ligt hier bij de ontwikkeling van specifieke kennis en competenties. De structuur van het bureau reflecteert dat: kennisteams, vakgroepen en/of competence centers
  2. U hanteert een indeling naar accounts of klantgroepen. Dit kunnen bijvoorbeeld de A-, B- en C-klanten zijn of een onderscheid naar segmenten in de markt, zoals Overheid, Gezondheidszorg of Industrie
  3. U bent ingedeeld naar de verschillende producten of diensten. Hier ligt de nadruk op het ontwikkelen en in de markt zetten van concepten en specifieke proposities
  4. U hanteert een geografische indeling van de organisatie in eenheden die elk een afgebakend gebied of regio bedienen, dicht bij de klant
  5. U beseft het belang van een heldere structuur om elk van de klantgroepen op de gewenste manier te benaderen en te bedienen, bijv. met behulp van de inzet van relatiemanagers, klantenmanagers, contactpersonen of accountmanagers
  6. U betreft zoveel mogelijk professionals zelf bij relatiemanagement, zij hebben immers de contacten met de klanten (zie ook Eigen professionals).

 Meer weten? Zie Relatiemanagement