3.4.4 Partnership

Partnership veronderstelt het leveren van een wezenlijke, maar ook wederzijdse bijdrage aan elkaars succes. Er is dus sprake van wederzijdse afhankelijk en daar dient men zorgvuldig mee om te gaan.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent bekend met de kenmerken van partnership
  2. U investeert in en organiseert relatiemanagement.
  3. U beseft dat uw eigen professie bij dit alles het vertrekpunt is en blijft
  4. U kiest uw partners zorgvuldig
  5. U formuleert per klantcategorie specifieke doelstellingen en bepaalt de meest
    geschikte activiteiten