1.3.1.1.4 Partnership

Partnership veronderstelt het leveren van een wezenlijke, maar vooral ook wederzijdse bijdrage aan elkaars succes. 

Hoe doe ik dat?

  1. U bent bekend met de kenmerken van partnership
  2. U ziet relatiemanagement als investering
  3. U beseft dat uw eigen professie bij dit alles het vertrekpunt is en blijft
  4. U kiest uw partners zorgvuldig
  5. U formuleert per klantcategorie specifieke doelstellingen en bepaalt de meest
    geschikte activiteiten.

Meer weten? Zie Vier P's