1.3.1.1.3 Proces


In het proces van samenwerking valt winst te behalen (prettiger, leuker, gemakkelijker etc.)  als men zich niet direct richt op de ‘core business’ van de klant.

Hoe doe ik dat?

  1. U versoepelt de contacten op diverse niveaus, zoals bijv. door het uitwisselbaar maken van ICT, vergemakkelijken van facturering, opdrachtbevestiging etc. 
  2. U brengt in kaart wie met wie contact heeft of zou moeten hebben
  3. U gaat na op welke wijze er beter in de behoefte van afdelingen en individuele medewerkers bij de klant kan worden voorzien
  4. U zorgt voor optimale bereikbaarheid en reageert snel op vragen en verzoeken van belangrijke klanten
  5. U stuurt nooit een factuur waarvan u weet dat uw klant zal schrikken en zeker geen onterechte aanmaningen
  6. U vervangt schriftelijke klanttevredenheidsonderzoeken door persoonlijke evaluaties
  7. U gedraagt zich conform de cultuur van uw branche en de aard van de diensten die u uw klanten levert
  8. U zorgt voor een VIP-behandeling, waardoor men niets liever doet dan de relatie met u of uw organisatie voortzetten
  9. U beseft dat de toon en de details bepalend zijn, zoals een telefoniste die de namen van contactpersonen bij de klanten kent.

Meer weten? Zie Vier P's