3.4.1 Project


Focus op het project wil zeggen dat men de verwachtingen van opdrachtgevers overtreft qua uitvoering van de opdracht en het goed managen van de verwachtingen. Dit vraagt om kwaliteit leveren volgens professionele standaarden, maar ook rekening houden met de perceptie van de klant.

Hoe doe ik dat?

  1. U brengt de verwachtingen van de klant in beeld, bijv. door vragen te stellen
  2. U belooft niet teveel
  3. U overtreft verwachtingen, bjv. door sneller af te ronden, een extra onderdeel uit te voeren, maatwerk te leveren zonder het in rekening te brengen of snel te reageren en goed bereikbaar te zijn
  4. U bent pro-actief
  5. U let goed op het onderscheid tussen satisfiers en dissatisfiers
  6. U heeft een klantgerichte houding en straalt dit ook uit.