1.3.1.2.1.1 Customer rating

Customer rating is een systeem dat gebruik maakt van gewogen gemiddelden om de waarde van klantrelaties vast te stellen.

Hoe doe ik dat?

  1. U bedenkt een strategie per klantcategorie
  2. U hangt dan aan elk criterium een gewicht en berekent de scores en de uiteindelijke rapportcijfers
  3. U voorkomt al te grote subjectiviteit door de beoordeling groepsgewijs uit te voeren. U middelt
  4. U gebruikt de uitkomst van uw inspanningen om de profielen van verschillende klantgroepen af te leiden. Dit kan u helpen bij uw verdere acquisitie.

Meer weten? Zie Betekenis