1.3.1.4.1 Positie

In hoeverre RM een strategische wijze is van acquisitie, hangt af van een aantal complexe factoren. Het is zaak om binnen dat geheel een juiste balans te vinden van kosten en baten.

Hoe doe ik dat?

  1. U heeft inzicht in de wijze waarop uw producten of diensten zich verhouden tot (de rest van ) de markt en de geldende concurrentieverhoudingen
  2. U bent uitstekend op de hoogte van uw huidige klantenbestand en weet of u daar meer opdrachten kunt verwachten
  3. U kiest voor focus op (bestaande) relaties of op voor u interessante transacties
  4. U relateert RM aan uw eigen ambities (omzet verhogen, in welke markten, selectieve krimp etc.) 
  5. U houdt rekening met uw eigen concurentiepositie. Is uw positie riant of bent u net in staat om het hoofd boven water te houden? Bent u een starter op deze markt of loopt de levenscyclus van deze dienst voor u af?

Meer weten? Zie Acquisitiestrategie