3.5.1 Acquisitiestrategie

Relatiemanagement kan men gebruiken om nieuwe opdrachten en/of klanten te verwerven.

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt rekening met uw postie en situatie in het veld
  2. U beseft dat het altijd draait om vertrouwen en gunnen
  3. U overtreft in de lopende opdrachten de verwachtingen van de klant. De mate waarin u hierin investeert, hangt af van criteria als positief imago, kans op vervolgopdrachten en professionele uitdaging 
  4. U onderhoudt relaties systematisch 
  5. U werft nieuwe klanten het makkelijkst vanuit  bestaande relaties en markten (zie ook: ELO-Organisatie: rol acquisiteur)
  6. U ontwikkelt innovatieve diensten, bij voorkeur vanuit bestaande relaties en markten. U bouwt daarbij voort op uw huidige kennis, contacten en diensten. U ontwikkelt deze nieuwe diensten bij voorkeur samen met uw belangrijkste relaties in de vorm van gedeelde investering of co-makership.