2.1.5 Verstoringen

Professioneel gedrag weerspiegelt idealer de rol van de volwassene dat zich laat leiden door de rede, zijn keuzes zijn gebaseerd op het logisch toepassen van relevante en correcte argumenten. Alledaags gedrag, ook van professionals overigens, bevat vaak elementen van disfunctionele rollen. Het is van belang deze te herkennen en hanteren.

Hoe doe ik dat?

  1. U herkent kinderachtig of juist paternalistisch gedrag
  2. U herkent de drama-driehoek.

Meer weten? Zie TA