2.1.3.2 Zorgen

Zorgen staat voor een sterke dominante gerichtheid op de ander.

Hoe doe ik dat?

  1. U bent vriendelijk
  2. U focust op de voordelen: rust, aanmoedigend, steun, warmte
  3. U voorkomt de risico's: overbeschermend, betuttelend. 
Meer weten? Zie Stijlen