2.2.5 Structuur

Structuur is het aanbrengen van een ordening om, in dit geval, het gevoel van competentie en eigen probleemoplossend vermogen te herstellen en/of vergroten.

Hoe doe ik dat?

  1. U steunt uw client om te voldoen aan de voorwaarde voor verandering. U zorgt voor veiligheid
  2. U confronteeert uw client om een vehikel voor verandering te verkrijgen. U creeert een uitdaging
  3. U steunt en beloont om de verandering te doen beklijven, u bekrachtigt.

Meer weten? Zie Begeleiden