2.2.3.3 Integriteit

Integriteit of ‘echtheid’ is een belangrijke voorwaarde voor het vertrouwen dat mensen in elkaar hebben.

Hoe doe ik dat?

  1. U balanceert tussen een dynamische en een meer beschouwende manier van optreden, tussen spontaniteit en zelfdiscipline, tussen ernst en speelsheid, tussen openheid en terughoudendheid en tussen creativiteit en voorspelbaarheid.
  2. U bent oprecht in uw intenties en zich bewust van uw gevoelens in professionele contacten
  3. U bent in staat om, als dat nodig is, iets van uzelf te laten zien. U beseft dat uw cliënten  ‘iets menselijks’ willen zien in u om op de samenwerking te kunnen vertrouwen
  4. U realiseert zich dat de zorgvuldigheid waarmee u te werk gaat en uw cliënt bejegent van belang is voor diens vertrouwen
  5. U zorgt voor transparantie en heldere afspraken over het doel en de werkwijze, over de duur, frequentie en kosten van de contacten en over enkele gedragsregels, zoals de geheimhouding, het bewaken van de privacy en het niet overschrijden van persoonlijke grenzen. 

Meer weten? Zie Eerlijkheid