2.2.3.2 Respect

Respect betekent dat men de opvattingen, gevoelens en gedragingen van de ander accepteert en hem of haar wat dat betreft in zijn waarde laat.

Hoe doe ik dat?

  1. U erkent de autonomie van uw cliënt inzake diens omgang problemen, ook al beschouwt u dit gedrag vanuit uw deskundigheid en opvattingen als problematisch
  2. U laat blijken dat u vertrouwen heeft in de ander's capaciteiten om een oplossing te vinden, maar blijft beschikbaar voor hulp 
  3. U beseft dat het tonen van respect lastig is als er zich heftige emoties voordoen of als een cliënt blijk geeft van opvattingen die haaks staan op de uwe
  4. U heeft oog voor de functionaliteit van respect. Niet alleen komt er waardevolle informatie over de belevingswereld van uw cliënt naar voren, maar u geeft tevens in relationeel opzicht een belangrijk signaal dat u hij niet terugschrikt voor de confrontatie met heftige gevoelens of extreme opvattingen.

Meer weten? Zie Eerlijkheid