2.2.2.5 Nauwkeurigheid

Nauwkeurigheid wil zeggen dat de informatie die wordt verkregen, geen vaagheden of onduidelijkheden bevat. Door het naadje van de kous te willen weten, wordt deze nauwkeurigheid bereikt.

Hoe doe ik dat?

  1. U dient zich uiteindelijk concreet te kunnen voostellen wat er precies speelt, wat niet goed functioneert, hoe dat is ontstaan, wat de cliënt als probleem ervaart, wat dat voor de cliënt betekent, enzovoort. 
  2. U realiseert zich dat u, bij het analyseren van het probleem, de relatie tussen wat er feitelijk aan de hand is en wat dat voor de cliënt betekent c.q. wat de cliënt wil, lang niet altijd eenduidig is
  3. U weet dat de non-verbale uitingen van de cliënt en de emotionele ondertoon in het verhaal (betrekkingsniveau) belangrijke aanvullende informatie kunnen geven, vooral als hieruit inconsistenties blijken met het inhoudelijke verhaal van de cliënt
  4. U weet dat, als het beeld niet helder voor de geest komt, verdere vragen de vaagheden en inconsistenties in het verhaal kunnen verhelderen
  5. U maakt regelmatig een samenvatting van hetgeen de cliënt heeft verteld en verifieert op die manier of uw bevindingen kloppen. Ook het maken van beknopte en overzichtelijke aantekeningen is een goed middel om uiteindelijk een duidelijk en precies beeld te krijgen van het probleem van de cliënt
  6. U let op opvallende vaagheden, abstracties en inconsistenties van de cliënt. Desgewenst stelt u ze aan de orde, maar u noteert ze mentaal altijd
  7. U houdt rekening met uw eigen bronnen van vertekening, zoals (oor)oordelen, eigen normen, waarden, sekse, genderidentiteit etc. Een onbevooroordeelde, kritische houding is nodig jegens alle informatie
  8. U beseft dat deze investering zich ook terugbetaalt; een nauwkeurige aanpak van uw kant, maakt dat uw cliënt merkt dat u goed luistert, geïnteresseerd bent, het probleem en de wensen van de cliënt serieus neemt en geen genoegen neemt met vaagheden. Deze nauwkeurige aanpak geeft de cliënt tevens het signaal dat een gesprek over een bepaald probleem zonder gêne of schaamte mogelijk is.
Meer weten? Zie Waarheid