2.2.2.4 Objectiviteit

Objectiviteit verwijst naar de neutraliteit van een verhaal en een objectieve werkwijze wil zeggen dat de manier van praten met en observeren van de cliënt en de manier van ordenen, interpreteren en weergeven van de verkregen informatie overeenkomen met die van collega’s.

Hoe doe ik dat?

  1. U kiest voor een geprotocolleerde – en dus gestandaardiseerde – werkwijze; dit levert een zuiverder weergave van het verhaal op (zonder vertekening door eigen interpretaties en voorbarige conclusies), dan wanneer iedere hulpverlener zijn eigen aanpak volgt
  2. U kent de beperkingen van gestandaardiseerde aanpak. Het gaat er in de praktijk om dat u recht doet aan de individuele kenmerken van de cliënt en van het contact met deze cliënt
  3. U beseft dat objectiviteit van uw kant slechts in beperkte mate haalbaar is. Door te streven naar nauwkeurigheid bij het in kaart brengen van het probleem en door een taal te gebruiken die aansluit bij de beleving van de cliënt kunt u deze objectiviteit wel  bevorderderen.

Meer weten? Zie Waarheid