2.2.2.3 Vertekening

Vertekening is doorgaans het gevolg van onbewuste over- en/of onderdrijving. Het is zaak te voorkomen dat relevante informatie wordt weglaten of achter gehouden.

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat bepaalde ervaringen of gedachten zo bedreigend kunnen zijn dat de cliënt ze niet wil of kan toelaten
  2. U weet dat een cliënt het als te bedreigend kan ervaren om bepaalde informatie met u of anderen te delen
  3. U erkent het recht van de client om wantrouwend of achterdochtig te zijn over wat u of anderen met de informatie gaan doen 
  4. U erkent het recht van de ander om een vertekend beeld te presenteren omdat hij denkt daar voordeel uit te halen
  5. U houdt rekening met het verschijnsel ‘overdracht’ d.w.z. dat een cliënt op grond van ervaringen met belangrijke anderen in het verleden, zoals zijn ouders, leidinggevenden, soortgelijke verwachtingen, houdingen en gevoelens ervaart ten opzichte van u, zonder dat deze ervaringen aan de werkelijkheid zijn getoetst. 

Meer weten? Zie Waarheid