2.2.2.2 Betrouwbaarheid

Onder betrouwbaarheid verstaat men de mate waarin bij herhaald meten onder gelijke meetcondities hetzelfde resultaat wordt verkregen. Anders gezegd: een meting is betrouwbaar wanneer deze herhaalbaar (repliceerbaar) is. 

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat omdat de informatie die de cliënt geeft, tijd- en subjectgebonden is, er in de hulpverleningssituatie geen mogelijkheid tot herhaald ‘meten’ van een constante, ‘werkelijke’ waarde
  2. U begrijpt dat slechts de wijze waarop u uw cliënt bevraagt over zijn probleem en de manier waarop de cliënt zijn verhaal aan de hulpverlener vertelt, enige waarborg bieden voor de betrouwbaarheid van de informatie
  3. U houdt rekening met factoren als sekse,  leeftijd en culturele achtergrond die zowel de wijze van bevragen als van beantwoorden beinvloedt.

Meer weten? Zie Waarheid