2.2.2.1 Verstoring

Verstoring en variatie horen bij persoonlijke verhalen. Het verhaal van de cliënt bestaat immers voor het grootste deel uit subjectieve en in de tijd veranderende informatie. Het is een verhaal over ervaringen, gevoelens, opvattingen en verwachtingen over het probleem en over de (on)mogelijkheid bij de cliënt om dit probleem op te lossen. Het is zaak om zicht te krijgen op de subjectiviteit van dit verhaal en daarmee de ernst van het probleem.

Hoe doe ik dat? 

  1. U hanteert het begrippenkader van betrouwbaarheid en validiteit uit de onderzoeks- en testmethodologie
  2. U spreekt in termen van validiteit van het verkregen inzicht in het probleem en in de mogelijkheden van de cliënt om dit probleem op te lossen
  3. U beseft dat in de Westerse cultuur validiteit nauw samenhangt met het begrip redelijkheid d.w.z. dat het verkregen inzicht is gebaseerd op betrouwbare, waarheidsgetrouwe en bruikbare informatie en op zich ook weer aan diezelfde criteria voldoet
  4. U weet dat genoemde criteria voor redelijkheid op hun beurt weer bepaalde eisen stellen aan het contact tussen betrokkenen.

Meer weten? Zie Waarheid