2.2.1.2 Houding

Onder een (professionele) houding verstaat men het geheel van gedragsaanwijzingen en aanbevolen persoonlijke kwaliteiten voor begeleiders. Deze houding maakt men zich gaandeweg eigen.

Hoe doe ik dat?

  1. U balanceert op een aantal fundamentele dimensies, zoals betrokkenheid & distantie, transparantie & privacy, acceptatie & confrontatie, emancipatie & socialisatie
  2. U hanteert ethische, normatieve en juridische kaders om uw eigen gedrag te reguleren op gebieden als zorgvuldigheid, vertrouwelijkheid, geheimhouding en omgang met de media
  3. U respecteert in het bijzonder de lichamelijke integriteit en de grenzen van uw cliënten in zowel lichamelijk als geestelijk opzicht en onthoudt zich van seksueel gedrag of seksuele toenaderingspogingen jegens uw cliënten.
Meer weten? Zie Uitgangspunten