2.2.1.1 Contract

Een contract is een (schriftelijke) overeenkomst waarin een aantal uitgangspunten expliciet worden vastgelegd.

Hoe doe ik dat?

  1. U gaat er van uit dat uw cliënt vrijwillig en (grotendeels) op eigen initiatief het contact aan is gegaan
  2. U tracht, met met erkenning van en respect voor de autonomie van de cliënt en binnen de grenzen van diens professionele mogelijkheden en bevoegdheden, uw cliënt zo goed mogelijk te helpen
  3. U beseft dat deze professionele dienstbaarheid niet wil zeggen dat u zich passief en afwachtend opstelt, noch dat u zonder meer levert wat de cliënt vraagt
  4. U vormt zich op basis van uw inzichten en ervaring een eigen oordeel over de vraag of het probleem waarmee de cliënt bij u komt
  5. U maakt vanaf het eerste contact, mondeling, soms ook schriftelijk, soms expliciet en gedetailleerd, maar vaker impliciet en globaal, duidelijk wat beide partijen van elkaar kunnen en mogen verwachten en waar de grenzen liggen
  6. U stelt dit verwachtingspatroon gaandeweg desgewenst bij. 

Meer weten? Zie Uitgangspunten