2. Ordenen

Ordenen is het indelen van samenwerking aan de hand van kenmerken, eigenschappen en wetmatigheden om de werking en het verloop ervan te begrijpen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U omschrijft samenwerking zo helder mogelijk en onderscheidt het van andere fenomenen, zoals bijv. communicatie. U gebruikt begrippen
  2. U geeft die begrippen samenhang met theorieën
  3. U vat de samenhang samen in modellen
  4. U houdt bij de beoogde samenhang rekening met de volgorde in de tijd, de chronologie (zie ELO-Denkhulp: 1.1.2 Chronologie).