2. Ordenen

Ordenen is het indelen van samenwerking aan de hand van kenmerken, eigenschappen en wetmatigheden om de werking en het verloop ervan te begrijpen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt gebruik van samenwerkingskundige begrippen   NUMMERING AANPASSEN
  2. U ordent begrippen schematisch met modellen
  3. U beschrijft samenhangende begrippen met theorieën 
  4. U houdt bij de beoogde samenhang rekening met de volgorde in de tijd, de chronologie (zie ELO-Denkhulp: Chronologie & Causaliteit).