2.2.2 Waarheid

Bij begeleiding is er aanvankelijk zelden sprake van een objectieve blik. Men wordt meegenomen in een bestaand verhaal. Gaandeweg verandert doorgaans niet alleen het verhaal, maar ook ieders blik daarop. Het is daarom zaak om steeds te streven naar correcte informatie.

Hoe doe ik dat?

  1. U heeft oog voor de invloed van variabiliteit ten gevolge van verstoring
  2. U zorgt voor voldoende betrouwbaarheid
  3. U weet dat de waarheid kan lijden onder vertekening
  4. U zorgt voor objectiviteit
  5. U zorgt voor nauwkeurigheid
  6. U zorgt voor passend taalgebruik.

Meer weten? Zie Begeleiden