2.2 Begeleiden

Onder begeleiden of coachen verstaat men het op een deskundige manier van dienst zijn van mensen met vraagstukken die ze zelf niet (meer) kunnen oplossen ondanks hun inhoudelijke competentie. De nadruk ligt hier op psycho-educatie als werkvorm en begeleider-cliënt als werkrelatie.  

Hoe doe ik dat?

  1. U bent bekend met een aantal (theoretische) uitgangspunten
  2. U gaat op zoek naar de waarheid
  3. U houdt het contact open en zorgt voor eerlijkheid
  4. U bent als persoon betrouwbaar
  5. U bent helder in uw werkprocessen, u werkt met structuur
  6. U beseft dat de vorm van uw aanpak in de praktijk nauw verbonden is met uw context
  7. U besteedt gezien de hierarchie bijzondere aandacht aan de relatie.

Meer weten? Zie Werkvormen