4. Samenwerkingstechnieken

Samenwerkingstechnieken zijn de bouwstenen waarmee men samenwerking  vormgeeft. In dit kader staat collegialiteit centraal: het tot uiting brengen van verwantschap en solidariteit op basis van gelijke professies of posities.

Hoe doe ik dat?

 1. U levert en vraagt effectief intercollegiaal consult
 2. U verwijst adequaat
 3. U draagt bij aan effectieve interdisciplinaire samenwerking
 4. U draagt informatie zorgvuldig over
 5. U neemt verantwoordelijkheid voor de continuiteit van uw handelen
 6. U kunt functioneren in een team en uw standpunt daarin goed innemen en overbrengen
 7. U werkt op effectieve en prettige wijze samen met (ondersteunende) medewerkers
 8. U blijft meedenken en levert bijdragen, ook als er geen sprake is van een direct eigenbelang
 9. U uit zich positief over (bijdragen van) uw collega's
 10. U helpt collega's, u biedt uw hulp pro-actief aan
 11. U stelt het gezamenlijk belang boven uw persoonlijk belang

Meer weten? Zie Inleiding methode