Inleiding relatiemanager

De rol van relatiemanager is het samenhangende geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om samenwerken als metacompetentie strategisch, op niveau en vanuit een meervoudig perspectief vorm te geven. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U werkt vanuit een strategisch geheel
  2. U positioneert zich op niveau
  3. U beheerst een aantal metacompentatieve perspectieven en -nevenrollen
  4. U integreert dit alles tot de specifieke rol van relatiemanager binnen uw eigen domein
  5. U kent uzelf.

Meer weten? Zie ELO-Samenwerking