3. Levensloop

De levensloop is het geheel van periodes of fases die de mens van conceptie tot dood doorloopt. Levensloop en samenwerking beinvloeden elkaar doorlopend en wederzijds, waarbij men pragmatisch gezien niet of nauwelijks onderscheid maakt tussen oorzaak en gevolg. 

Hoe doe ik dat?

  1. U kijkt op een vrij routinematige manier naar anderen. U typeert
  2. U verdiept zich in de algemene levens- of leeftijdsfasen
  3. U beseft dat de wijze van samenwerken en vooral de wijze waarop u relaties legt en definieert mede bepalend is voor uw huidige referentiekader
  4. U bent bekend met de ontwikkeling van (uw) persoonlijke waarden
  5. U verdiept zich in het begrip cognitief-emotionele ontwikkeling
  6. U kent (uw) morele ontwikkeling.

Meer weten? Zie Inleiding Samenwerking

Nog meer weten? Zie ELO-Denkhulp: Levensloop