3. Levensloop

Onder levensloop verstaat men veranderingen zoals die zich voordoen onder invloed van het ouder worden. 

Hoe doe ik dat?

  1. U houdt rekening met hoe lang het team of de relatie al bestaat, de levensduur
  2. U maakt gebruik van de normale ontwikkeling in relaties, de chronologie
  3. U houdt rekening met uw gesprekspartner's levensgeschiedenis
  4. U beseft dat er wel eens iets misgaat wat kan leiden tot wantrouwen.

Meer weten? Zie ELO-Psychologie: Ontwikkelingsleer