2.1.7 Relatie

Een relatie is een verband tussen twee of meer personen. Men kan dit soort onderlinge verhoudingen op verschillende manieren ordenen.

Hoe doe ik dat?

  1. U onderhoudt relaties met uw zakenpartners
  2. U vormt een ploeg of team
  3. U houdt rekening met hoe lang het team of de relatie al bestaat, de levensduur
  4. U maakt gebruik van de normale ontwikkeling in relaties, de chronologie
  5. U onderhoudt relaties met gezins- of familieleden, uw prive-partners
  6. U onderscheidt relaties op grond van macht, zoals bijvoorbeeld ouder-kindrelatie; u ordent op sociale positie
  7. U kijkt naar de kenmerkende communicatiepatronen, zoals bijv. consensus of juist strijd; u ordent op interactiestijl
  8. U heeft oog voor de mate van volwassenheid van een relatie; u kijkt naar het ontwikkelingsstadium.

Meer weten? Zie Begrippen