Welkom in de ELO-Samenwerken!

Samenwerken is bijdragen aan een gezamenlijk resultaat, ook als dat niet onmiddellijk van persoonlijk belang is.

                                              

Hoe doe ik dat?

A. U verdiept zich in wat u moet weten zoals de uitgangspunten, begrippenkaders en historie van samenwerking. U bestudeert het fenomeen samenwerking

B. U maakt gebruik van werkvormen zoals de Transactionele Analyse waarmee u het samenwerkingsproces opbouwt. U werkt methodisch

C. U werkt strategisch en integreert kennis en kunde op niveau. U vervult de specialistische rol van relatiemanager

D. U maakt gebruik van ervaringsdeskundigheid

E. U volgt of bouwt uw eigen opleiding met behulp van studiemodules.

 

Alle onderdelen zijn voor, door en vooral met u op maat te maken!

Prof.dr. Harry van de Wiel: ahmaselo@gmail.com