Inleiding

De rol van organisator of manager is het samenhangende geheel van gedragsregels, taken, rechten en plichten, dat het mogelijk maakt om organiseren als metacompetentie strategisch, op niveau en vanuit een meervoudig perspectief vorm te geven.

Hoe doe ik dat? 

  1. U werkt strategisch
  2. U positioneert zichzelf op niveau
  3. U beheerst een aantal metacompentatieve nevenrollen
  4. U bent bekend met de belangrijkste bedrijfsrollen (Zie B.Bedrijfsrollen).