2.2.7.5 Leermeester

De rol van leermeester vergt het kunnen balanceren tussen lerend en belerend. 

Hoe doe ik dat? 

  1. U beseft dat u als deskundige met educatieve kwaliteiten verantwoordelijk bent voor de inhoudelijke en procesmatige gang vanzaken
  2. U vertaalt uw deskundigheid en verantwoordelijkheid in begrijpelijke, aanvaardbare en bruikbare inzichten en aanwijzingen
  3. U beseft dat hierbij sprake is van een zeker dilemma: wilt u resultaat boeken, dan moet de cliënt vertrouwen krijgen en houden in de aanpak én in de persoon van de hulpverlener. Dit vraagt om een verbondenheid die de cliënt ook afhankelijk maakt. Anderzijds moeten de inzichten en vaardigheden ook toepasbaar zijn buiten de hulpverleningsrelatie. De cliënt moet als het ware weer op eigen benen leren staan en het geleerde ook zonder de aanwezigheid en steun van de therapeut in zijn eigen leven kunnen toepassen. Afhankelijkheid is nodig om tot onafhankelijkheid te komen
  4. U faseert daarom het contact: in de eerste fase focust u op het versterken van de band met uw cliënt om deze houvast te bieden en te bereiken dat de cliënt zijn inzichten en interventies zo veel mogelijk aanvaardt en gebruikt. Gaandeweg dient u eraan te werken dat deze band zwakker wordt, om aldus de autonomie van uw cliënt te versterken.