2.2.7 Relatie

Het feit dat men zich in een begeleidings- of hulpverleningscontext bevindt, maakt de onderlinge relatie tot iets bijzonders en het is dan ook zaak daar zorgvuldig rekening mee te houden. 

Hoe doe ik dat?

  1. U onderscheidt vier basale functies
  2. U werkt bij voorkeur met zoveel mogelijk betrokkenen 
  3. U maximaliseert uw therapeutische kracht
  4. U maakt gebruik van de energie in het fenomeen weerstand
  5. U beseft de voors en tegens van uw rol als leermeester.

Meer weten? Zie Begeleiden