3.9 Checklist

Per soort cultuurtransitie kan men volgens het TOTEM-model (zie 3.7.1) een aantal activiteiten ondernemen, waarbij men steeds andere begrippen centraal moet stellen. 

Hoe doe ik dat?

  1. U creëert gezamenlijkheid, u doet aan cultuur-creatie
  2. U bestendigt het goede, u zorgt voor culturele continuiteit 
  3. U gaat terug naar de bedoeling, u kiest voor culturele herorientatie
  4. U heft demoralisatie op, u doet aan culturele healing
  5. U verandert de cultuur ingrijpend, u doet aan culturele transformatie.

Meer weten? Zie Groepsvaardigheden