1.2 Tweede orde

Professionaliteit wordt pas zichtbaar in gedrag dat zich binnen een bepaalde context afspeelt. In die zin is sprake van een twee orde competentie. Dit soort metacompetenties krijgen pas kleur door ze toe te passen binnen een bepaalde rol, functie of handeling

Hoe doe ik dat?

  1. U beseft dat er naast een technisch perspectief, hoe doe ik iets goed in termen van functionaliteit, ook altijd een normatief perspectief bestaat: doe ik de goede dingen, is dit wat ik zou moeten doen?
  2. U weet dat het accent bij professionele opleidingen en discussie vaak primair op het technische aspect ligt, maar dat grootste problemen voortkomen uit het normatieve perspectief
  3. Een visualisatie van verschillende perspectieven, toegepast op innovatie, is het multilevel design model van Joore (zie ELO-Denkhulp: Wereldorientatie & Mensbeeld).