2.1 Begrippen

Een begrip of concept is een soort mentale eenheid, een samenhangend geheel van een of meer ideëen, waarmee men professionaliteit inzichtelijk kan maken. Met behulp van definities kan men specifieke eigenschapppen van professionaliteit beschrijven en het daardoor van andere begrippen, zoals bijv. vakmanschap, onderscheiden.  

Hoe doe ik dat? 

  1. U bent bekend met het overkoepelende kader, het denken in termen van sociale reputatie 
  2. U verdiept zich in kenmerkende eigenschappen van professionaliteit, zoals accountability, kwaliteit en zelfregulatie. U onderscheidt professionele kwaliteiten
  3. U beseft dat professionaliteit een bepaalde maat of intensiteit kent, zoals bijvoorbeeld de mate van deskundigheid. U verdiept zich in professionele kwantiteiten
  4. U realiseert zich dat professionaliteit altijd ergens over gaat, zoals bijvoorbeeld over mensen en processen. Hier is het object van ordening professioneel gedrag
  5. U weet dat er in geval van professionaliteit altijd sprake is van iemand die zo gedraagt, de professional 
  6. U gebruikt professionele hulpmiddelen 
  7. U realiseert zich dat u moet voldoen aan specifiek professionele voorwaarden
  8. U reflecteert op het begrip begrijpen (zie ELO-Denkhulp: Begrijpen).