2.1.1 Zelfregulatie

Zelfregulatie is het vermogen om een goede balans te vinden tussen gerichtheid op de doelen van anderen en die van zichzelf. Dit vermogen is een voorwaarde die voortkomt uit de eis dat men (de maatschappij, de patient, de client) vertrouwen kan hebben in in een bepaalde beroepsgroep en/of haar vertegenwoordigers. 

Hoe doe ik dat?

  1. U bent in staat uw gedachten, gevoelens en gedrag af te stemmen op wat als passend wordt gezien in een bepaalde context. U zorgt voor consistentie tussen persoonlijke doelen en effectief handelen (zie B. Houding)
  2. U stemt uw handelen af op dat van anderen in dezelfde context
  3. U hanteert feedback als belangrijkste instrument bij dit alles.