3.1.7 Demo CLAS

EVALUATIEFORMULIER ONDERWIJSACTIVITEITEN EC-CLAS

Activiteit:                                      Docent/trainer:
Doelgroep:                                  Datum:

Geachte deelnemer,
Om de kwaliteit van ona aanbod te verbeteren, willen wij u verzoeken onderstaande vragen te beantwoorden.   

Geef met een schoolcijfer aan hoe u onze activiteiten waardeert. Een toelichting van alle begrippen vindt u achter de link/aan de ommezijde van dit blad).

Als uw waardering op een of meer oordelen afwijkt van een 7 of 8, zou u dan kort aan willen geven wat daarvoor de reden is. U kunt dit doen door het betreffende item aan te klikken. 

Tot slot: 
- Waar heeft u het meest aan gehad?
- Wat heeft u gemist?
- Welke suggesties ter verbetering heeft u? 
 
Bedankt voor uw medewerking!  
(formulier retourneren aan: .....