Esthetische kwaliteiten

Esthische kwaliteiten of waarden verwijzen naar zintuigelijke waarneming en in filosofische zin naar het denken in termen van schoonheid en kunst. 

Hoe doe ik dat?

 

 

 

 

 

 

Sense-pleasure

Sensation

Make-believe

Fantasy

A drama

Narrative

An obstacle course

Challenge

A social framework

Fellowship

Uncharted territory

Discovery

Self-discovery

Expression

Pastime

Submission