2.1.6 Positie

Wederkerigheid of interactie betekent dat het gedrag van de één, het gedrag van de ander beïnvloedt. Actie is reactie! Zowel in de eigen acties als in de reacties op anderen, nemen mensen stelling, men kiest, bewust of onbewust altijd positie.

Hoe doe ik dat?

  1. U positioneert zich als een volwassen medemens 
  2. U gedraagt zich kinderachtig
  3. U bent overdreven paternalistisch
  4. U houdt rekening met de Ander (hoofdletter)
  5. U streeft naar een optimale match, u werkt strategisch.

Meer weten? Zie TA