4.1 Rollen-trias

Een relatiemanager vervult drie verschillende deelrollen die als het ware een afspiegeling vormen van het ontwikkelingsprofiel van professionals.

Hoe doe ik dat?

  1. U kunt een vraag van een klant heel goed kan vertalen in een oplossing vanuit een bepaald vakgebied. U bent een vakexpert
  2. U besteedt aandacht aan de vraag achter de vraag, om vervolgens na te gaan vanuit welke vakexpertise moet worden geput om aan deze vraag te werken. Daarnaast heeft u aandacht voor de rol van de opdrachtgever/investeerder. Dat betekent dat u in deze rol alternatieven schetst, keuzecriteria expliciteert en extra oog heeft voor wat nodig is aan activiteiten na het gesprek. U bent een adviseur
  3. U kunt zowel de rol van vakexpert als die van consultant ‘tussen haakjes’ zetten. U reageert alert op koopsignalen, vangt hulpvragen van zijn gesprekspartner op en legt verbindingen met lopende acties. U bent een acquisiteur.

Meer weten? Zie Domein

Nog meer weten? Zie ELO-Organisatie: Bedrijfsrollen