2.1.3 Stijlen

Onder stijl verstaat men de (onbewuste) keuze voor een bepaalde aanpak. In interacties kan men samenwerkingspatronen onderscheiden die het gevolg zijn van dit soort voorkeursstijlen. 

Hoe doe ik dat?

 1. U combineert dimensies als 'invloed' en 'betrokkenheid' tot de zogenaamde Roos van Leary (zie figuur hieronder)
 2. U weet dat uw zichtbare gedrag gebaseerd is op het in meer of mindere mate aanwezig zijn van deze deelgebieden
 3. U beseft dat alle samenwerkingspatronen of -stijlen kenmerkende kwaliteiten en valkuilen hebben
 4. U herkent bepaalde stijlen snel en past uw gedrag daar op aan (zie 1-8 hieronder). 

 1. Boven – Samen: leiden
 2. Samen – Boven: zorgen
 3. Samen – Onder: volgen
 4. Onder – Samen: afwachten
 5. Onder – Tegenover: terugtrekken
 6. Tegenover – Onder: afzetten
 7. Tegenover – Boven: strijden
 8. Boven – Tegenover: winnen

Meer weten? Zie TA