5. Evidence based

Zowel de persoon als de informatie die iemand geeft, moeten te vertrouwen zijn. Dit vertrouwen is voor een belangrijk deel ook gebaseerd op kennis van zaken en competentie. Als er veel empirische kennis is opgebouwd over een bepaalde aanpak spreekt men niet alleen van methodisch werken, maar is die aanpak ook evidence based.

Hoe doe ik dat?