2.2.1 Uitgangspunten

Om psycho-educatie effectief in te zetten, dient men aan een aantal voorwaarden te voldoen.  

Hoe doe ik dat?

  1. U hanteert een contract
  2. U werkt vanuit een professionele houding
  3. U gaat uit van functionaliteit
  4. U realiseert zich dat er taaie vraagstukken altijd sprake is van twee hulpvragen
  5. U beseft dat de hulpvraag altijd een inhouds- en betrekkingsniveau kent; er is altijd sprake van communicatieve gelaagdheid.

Meer weten? Zie Begeleiden