1. Pragmatisch

Vanuit pragmatisch oogpunt hanteert men een vrij uniforme, gefaseerde aanpak van samenwerkingsproblemen.  

Hoe doe ik dat?

  1. U maakt kennis en orienteert zich in brede zin op het probleem; u neemt een anamnese af of doet een intake
  2. U maakt een eerste analyse van het probleem en een mogelijke oplossing; u stelt een diagnose
  3. U brengt eventuele andere opties in kaart en komt tot uw keuze van een plan van aanpak; u stelt een differentiaal diagnose
  4. U brengt uw plan van aanpak ten uitvoer; u pleegt een interventie
  5. evalueert
  6. U beseft dat bovenstaande een variant is op de PDCA-of kwaliteitscyclus

Meer weten? Zie ook de ELO-Methodiek